Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje naukowe o koenzymie Q10 » Farmakologia kliniczna koenzymu Q10 » Farmakokinetyka koenzymu Q10 » Tabela 1. Parametry farmakokinetyczne koenzymu Q10 wg Luckera i wsp.

Tabela 1. Parametry farmakokinetyczne koenzymu Q10 wg Luckera i wsp.

Parametry farmakokinetyczne koenzymu Q10 wg Luckera i wsp.