Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje naukowe o koenzymie Q10 » Farmakologia kliniczna koenzymu Q10 » Działania niepożądane koenzymu Q10

Działania niepożądane koenzymu Q10

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE KOENZYMU Q10

Rozdział 11 z publikacji Farmakologia  kliniczna koenzymu  Q10 , prof. dr hab. med. Józef Drzewoski.

Obserwacje kliniczne wskazują, że egzogenny CoQ10 jest praktycznie pozbawiony poważnych działań niepożądanych. Nie jest to zaskakujące, jeśli uwzględni się fakt, że związek ten występuje naturalnie w organizmie człowieka. Overvad i wsp. podsumowując w 1999 roku aktualną wiedzę o roli CoQ10 w zdrowiu i w różnych chorobach  stwierdzili, że nie zaobserwowano żadnych ważnych działań niepożądanych u osób stosujących ten lek w dawce do 200 mg przez 6 do 12 miesięcy lub 100 mg przez okres 6 lat [214]. U osób zażywających preparaty CoQ10 sporadycznie notowano nudności, utratę apetytu, biegunkę, zaczerwienienie skóry oraz niewielką zwyżkę stężenia dehydrogenazy mleczanowej i transaminaz w surowicy krwi [61, 93, 272].

Demopoulos i wsp. [47, 48] postawili pytanie, czy podanie egozogennego CoQ10 stwarza zagrożenie dla tkanek i narządów w sytuacji ich niedokrwienia i niedotlenienia. Wiadomo, że wówczas ubichinon może służyć jako źródło wolnych rodników (rodnik semichinonowy). W warunkach prawidłowych rodnik semichinonowy jest dobrze kontrolowany, ponieważ jest ściśle związany z transportem elektronów. Niedotlenienie sprzyja wymykaniu się CoQ10 z pod kontroli enzymów współdziałających w sprawnym funkcjonowaniu tego łańcucha. Ułatwia to, ze względu na właściwości fizykochemiczne rodnika semichinonowego, penetrację do hydrofobowej warstwy błony mitochondrialnej. Zredukowany ubichinon wchodzi w interakcje z tlenem, co prowadzi do wytwarzania rodnika ponadtlenowego. Działanie wolnych rodników stwarza ryzyko uszkodzeń różnych tkanek i narządów. Dlatego postulowano poszerzenie badań nad rolą CoQ10 w stanach ostrego niedotlenienia, zwłaszcza mózgu i serca. Celem tych badań było uzyskanie odpowiedzi czy w tych sytuacjach podawanie chorym egzogennego CoQ10 jest rzeczywiście bezpieczne [21, 31, 71].

Ich rezultatem było dostarczenie licznych dowodów przemawiających za kardioprotekcyjnym i neuroprotekcyjnym działaniem CoQ10 [94].

 

Podsumowanie

Koenzym Q10 jest lekiem bezpiecznym o bardzo wysokim wskaźniku terapeutycznym. Tolerancja preparatów tego związku jest bardzo dobra. Nie zanotowano żadnych poważnych objawów niepożądanych.